Kết Luận Xác Thực: Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: