Mặt Trời "Nhân Tạo" Của Trung Quốc Tạo Ra Xung Plasma Nóng Đến 50 Triệu Độ C

tháng 3 18, 2016