Mặt Trời "Nhân Tạo" Của Trung Quốc Tạo Ra Xung Plasma Nóng Đến 50 Triệu Độ C

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: