Một Hỏa Tiễn Của Bắc Triều Tiên Nổ Tung Khi Vừa Rời Bệ Phóng

Sunday, March 20, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,