Một Hỏa Tiễn Của Bắc Triều Tiên Nổ Tung Khi Vừa Rời Bệ Phóng

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,