Một Hỏa Tiễn Của Bắc Triều Tiên Nổ Tung Khi Vừa Rời Bệ Phóng

7:18 CH