Một máy bay của Hãng hàng Không Ai- Cập Egypt Air vừa bị không tặc cướp

tháng 3 29, 2016