Một Số Khu Trục Hạm tháp tùng với Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis đã tới Biển phía Tây Philippines

8:48 SA