Một Số Khu Trục Hạm tháp tùng với Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis đã tới Biển phía Tây Philippines

Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: