Một Số Khu Trục Hạm tháp tùng với Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis đã tới Biển phía Tây Philippines

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: