Một sự cố nghiêm trọng đang được điều tra "Lính phòng vệ Israel bắn vào đầu kẻ khủng bố "

tháng 3 27, 2016