Một Tàu Ngầm Của Bắc Triều Tiên Bị Mất Tích

12:13 CH