Nasa Công Bố Bức Ảnh Một Góc Của Thiên Hà Andromeda Có Mật Độ Điểm Ảnh Lên Đến 1,5 tỷ Pixel

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: