Nasa Công Bố Bức Ảnh Một Góc Của Thiên Hà Andromeda Có Mật Độ Điểm Ảnh Lên Đến 1,5 tỷ Pixel

tháng 3 07, 2016