Nasa Công Bố Bức Ảnh Một Góc Của Thiên Hà Andromeda Có Mật Độ Điểm Ảnh Lên Đến 1,5 tỷ Pixel

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: