Nga Qua Mặt Nasa: Tiết Lộ Kế Hoạch Thử Nghiệm Động Cơ Hạt Nhân Để Đưa Người Lên Sao Hỏa Chỉ Trong Sáu Tuần

2:23 CH