Nhân vật thứ 2 trong hàng ngũ lãnh đạo của Nhà nước hồi giáo IS đã bị giết chết trong một vụ không kích của Quân đội Mỹ

Saturday, March 26, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,