Nhân vật thứ 2 trong hàng ngũ lãnh đạo của Nhà nước hồi giáo IS đã bị giết chết trong một vụ không kích của Quân đội Mỹ

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,