Nhật Bản Lắp Đặt Hệ thống Radar Hiện Đại Nhằm Đề Phòng Trung Quốc

tháng 3 29, 2016