Truyện Cười: Tôi Đã Mang Dép "Đi" Ra Ngoài Rồi.

6:12 CH