Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2016

27 Phụ Nữ Việt Bị đưa Vào Lò Mổ Lấy Nội Tạng bán Sang Trung Quốc

Hình ảnh
Nguồn tin nầy đại diện cho hơn “60 anh chị em” trong nhóm đang truy tìm thêm thông tin về sự kiện nầy. Được biết đã có trên 1.000 Cô gái Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để mổ nội tạng. Một trong những nhà thương làm việc nầy dưới đường dây của nhà nước TQ là địa điểm “X” ở Hà Bắc (đang trong vòng điều tra), là nơi để thay Gan với giá 130 ngàn USD, Thận 65 ngàn USD, Tim 150 ngàn USD. H iện nay được biết số phụ nữ bán sang Trung Quốc làm CÔ DÂU được trả với giá khoảng 16.000USD/người đi “lấy chồng”, họ được tập trung tại một Khách Sạn tại hoặc nhiều khách sạn trong khu vực Phú Lâm (SG). Trước đây có thông báo cho biết là mỗi lần tập trung khoảng từ 100-200 phụ nữ đa số phụ nữ ở Cần Thơ lên SG. Những phụ nữ bị lừa làm Cô Dâu thật ra là bị GÀI đi bán nội tạng qua đường dây BUÔN NGƯỜI, ăn chia giữa Cán Bộ tham ô và Trung Quốc. Nơi đến sẽ là tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Theo điều tra riêng của nhóm anh em tạm gọi là “NHÓM 60” người, thì hôm nay biết được thêm tin tức nữa là số lượng