Ac-130 được trang bị hỏa lực mạnh mẽ trong lực lượng không Quân Mỹ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: