Ac-130 được trang bị hỏa lực mạnh mẽ trong lực lượng không Quân Mỹ

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,