Ấn Độ kích hoạt tám bức tường bằng laser dọc theo biên giới với Pakistan

Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,