Ấn Độ kích hoạt tám bức tường bằng laser dọc theo biên giới với Pakistan

tháng 4 29, 2016