Ấn Độ kích hoạt tám bức tường bằng laser dọc theo biên giới với Pakistan

Xuất bản ngày: Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: