Hàn Quốc trở thành quốc gia châu Á đầu tiên ký hiệp ước Không gian với Mỹ

tháng 4 28, 2016