Phi công tài tình người Israel đáp một chiếc phản lực F-15 chỉ với một cánh trên thân

3:26 CH