Phi công tài tình người Israel đáp một chiếc phản lực F-15 chỉ với một cánh trên thân

tháng 4 12, 2016