Quân đội Syria báo cáo đã thu giữ xe vũ khí do Israel sản xuất đang trên đường đến lãnh địa ISIS

Thursday, April 28, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,