SpaceX đã thực hiện thành công cú hạ cánh hỏa tiễn Falcon 9 lên thân một ụ nổi trên biển

tháng 4 10, 2016