SpaceX đã thực hiện thành công cú hạ cánh hỏa tiễn Falcon 9 lên thân một ụ nổi trên biển

5:06 CH