SpaceX đã thực hiện thành công cú hạ cánh hỏa tiễn Falcon 9 lên thân một ụ nổi trên biển

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,