4 Chiến cơ Typhon của Anh Quốc sẽ đánh chặn 17 Chiến cơ của Nga tại vùng Baltic

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,