4 Chiến cơ Typhon của Anh Quốc sẽ đánh chặn 17 Chiến cơ của Nga tại vùng Baltic

Tuesday, May 31, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,