4 Chiến cơ Typhon của Anh Quốc sẽ đánh chặn 17 Chiến cơ của Nga tại vùng Baltic

Xuất bản ngày: Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: