4 Chiến cơ Typhon của Anh Quốc sẽ đánh chặn 17 Chiến cơ của Nga tại vùng Baltic

tháng 5 31, 2016