60.000 người đã chết tại các nhà tù của chính phủ Syria trong suốt 5 năm qua

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: