60.000 người đã chết tại các nhà tù của chính phủ Syria trong suốt 5 năm qua

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,