60.000 người đã chết tại các nhà tù của chính phủ Syria trong suốt 5 năm qua

tháng 5 23, 2016