60.000 người đã chết tại các nhà tù của chính phủ Syria trong suốt 5 năm qua

Monday, May 23, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,