Đặc Nhiệm Mỹ giải cứu thành công con trai của cựu Thủ tướng Pakistan tại Afghanistan

tháng 5 11, 2016