Đặc Nhiệm Mỹ giải cứu thành công con trai của cựu Thủ tướng Pakistan tại Afghanistan

2:37 CH