Đặc Nhiệm Mỹ giải cứu thành công con trai của cựu Thủ tướng Pakistan tại Afghanistan

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,