Đặc Nhiệm Mỹ giải cứu thành công con trai của cựu Thủ tướng Pakistan tại Afghanistan

Xuất bản ngày: Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: