Đặc nhiệm Special Forces của Mỹ dẫn đầu tiền tuyến chống IS tại Syria

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,