Đặc nhiệm Special Forces của Mỹ dẫn đầu tiền tuyến chống IS tại Syria

7:47 SA