Đặc nhiệm Special Forces của Mỹ dẫn đầu tiền tuyến chống IS tại Syria

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: