Đặc nhiệm Special Forces của Mỹ dẫn đầu tiền tuyến chống IS tại Syria

tháng 5 30, 2016