Đặc nhiệm Special Forces của Mỹ dẫn đầu tiền tuyến chống IS tại Syria

Monday, May 30, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,