Bắt giữ xe tải chở 11 tấn chất Amoni Nitrat dùng chế tạo bom tại biên giới Afghanistan-Pakistan

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: