Bắt giữ xe tải chở 11 tấn chất Amoni Nitrat dùng chế tạo bom tại biên giới Afghanistan-Pakistan

Thursday, May 12, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,