Bắt giữ xe tải chở 11 tấn chất Amoni Nitrat dùng chế tạo bom tại biên giới Afghanistan-Pakistan

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,