Bắt giữ xe tải chở 11 tấn chất Amoni Nitrat dùng chế tạo bom tại biên giới Afghanistan-Pakistan

tháng 5 12, 2016