Bắt giữ xe tải chở 11 tấn chất Amoni Nitrat dùng chế tạo bom tại biên giới Afghanistan-Pakistan

5:42 CH