Các tay súng Thuộc tổ chức khủng bố ISIS rao bán nô lệ tình dục trên mạng Facebook

tháng 5 30, 2016