Các tay súng Thuộc tổ chức khủng bố ISIS rao bán nô lệ tình dục trên mạng Facebook

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,