Các tay súng Thuộc tổ chức khủng bố ISIS rao bán nô lệ tình dục trên mạng Facebook

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: