Các Xe Tank chiến đấu chủ lực Bradley của Hoa Kỳ trở lại Ba Lan

tháng 5 18, 2016