Cặp vợ chồng Người Mỹ tham gia lực lượng Khủng bố IS đã thiệt mạng trong một vụ không kích

tháng 5 03, 2016