Du thuyền Nga bị Bắc Triều Tiên bắt giữ

Thursday, May 19, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,