Hai phụ nữ lớn tuổi bị những kẻ khủng bố đâm bằng dao tại Jerusalem

tháng 5 10, 2016