Hai phụ nữ lớn tuổi bị những kẻ khủng bố đâm bằng dao tại Jerusalem

Tuesday, May 10, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,