Hoa Kỳ cảnh báo các hành động gây hấn của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough

Monday, May 2, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,