Hoa Kỳ cảnh báo các hành động gây hấn của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough

tháng 5 02, 2016