Hoa Kỳ cảnh báo các hành động gây hấn của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough

6:09 CH