Hoa Kỳ cảnh báo các hành động gây hấn của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,