Hoa Kỳ chi 59 tỷ $ cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và tăng lương 1,6% cho các binh sĩ

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: