Hoa Kỳ chi 59 tỷ $ cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và tăng lương 1,6% cho các binh sĩ

2:54 CH