Hoa Kỳ chi 59 tỷ $ cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và tăng lương 1,6% cho các binh sĩ

Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: