Hoa Kỳ chi 59 tỷ $ cho cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và tăng lương 1,6% cho các binh sĩ

Monday, May 16, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: