Hoa Kỳ sẽ triển khai Lựu Pháo M777 Howitzer đến Biển Đông

Sunday, May 22, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,