Hoa Kỳ sẽ triển khai Lựu Pháo M777 Howitzer đến Biển Đông

tháng 5 22, 2016