Hoa Kỳ sẽ triển khai Lựu Pháo M777 Howitzer đến Biển Đông

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,