Hoa Kỳ triển khai thêm 3 Chiến Hạm đến vùng biển Tây Thái Bình Dương

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,