Hoa Kỳ triển khai thêm 3 Chiến Hạm đến vùng biển Tây Thái Bình Dương

2:40 CH