Hoa Kỳ triển khai thêm 3 Chiến Hạm đến vùng biển Tây Thái Bình Dương

Saturday, May 7, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,