Hoa Kỳ triển khai thêm 3 Chiến Hạm đến vùng biển Tây Thái Bình Dương

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: