Hồi giáo IS thiêu sống cả gia đình bao gồm cả trẻ em đang tìm cách bỏ trốn khỏi lãnh địa tàn khóc do tổ chức khủng bố này kiểm soát

tháng 5 15, 2016