Hồi giáo IS thiêu sống cả gia đình bao gồm cả trẻ em đang tìm cách bỏ trốn khỏi lãnh địa tàn khóc do tổ chức khủng bố này kiểm soát

Sunday, May 15, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,