Hồi giáo IS thiêu sống cả gia đình bao gồm cả trẻ em đang tìm cách bỏ trốn khỏi lãnh địa tàn khóc do tổ chức khủng bố này kiểm soát

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: