Khủng bố Hồi giáo IS hành quyết 25 người bằng cách nhúng họ vào Axit nitric

tháng 5 20, 2016