Kim Jong Un cho triển khai ICBM gần biên giới Trung Quốc

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,