Mark Zuckerberg: 'Không có bằng chứng của sự can thiệp vào các tin tức mang quan điểm chính trị tại Facebook "

tháng 5 18, 2016