Mark Zuckerberg: 'Không có bằng chứng của sự can thiệp vào các tin tức mang quan điểm chính trị tại Facebook "

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,