Một cựu Tướng lĩnh Hoa Kỳ cho biết " ngày sụp đổ của Bắc Triều Tiên không còn xa nữa"

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: