Một cựu Tướng lĩnh Hoa Kỳ cho biết " ngày sụp đổ của Bắc Triều Tiên không còn xa nữa"

Thursday, May 26, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,