Một cựu Tướng lĩnh Hoa Kỳ cho biết " ngày sụp đổ của Bắc Triều Tiên không còn xa nữa"

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,