Một phụ nữ người Hà Lan bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ đã được chấp thuận cho "cái chết êm dịu"

Friday, May 13, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: