Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Vùng biển Phía Tây Philippines

1:27 CH