Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Vùng biển Phía Tây Philippines

tháng 5 02, 2016