Nga ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp ở Vùng biển Phía Tây Philippines

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: , ,