Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động đề phòng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa

tháng 5 31, 2016