Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động đề phòng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,