Nhật Bản đặt quân đội trong tình trạng báo động đề phòng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa

Tuesday, May 31, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,