Philippine xây dựng 2 căn cứ Radar mới đề phòng Trung Quốc

Xuất bản ngày: Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: , ,

0 nhận xét: