Philippines và Pháp Ký thỏa thuận an ninh Quốc phòng

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,