Philippines và Pháp Ký thỏa thuận an ninh Quốc phòng

Xuất bản ngày: Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: