Philippines và Pháp Ký thỏa thuận an ninh Quốc phòng

tháng 5 14, 2016