Sự thách thức của 2 chiến đấu cơ Trung Quốc dẫn đến sự hiện diện của Nhóm Tàu khu trục tấn công C. Stennis Strike Group John (JCSSG) của Mỹ tại Biển Đông

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,