Sự thách thức của 2 chiến đấu cơ Trung Quốc dẫn đến sự hiện diện của Nhóm Tàu khu trục tấn công C. Stennis Strike Group John (JCSSG) của Mỹ tại Biển Đông

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan: ,

0 nhận xét: