Trung Quốc cho biết có hơn 40 quốc gia ủng hộ Tham vọng chủ quyền của họ trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông

Saturday, May 21, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: ,