Trung Quốc cho biết có hơn 40 quốc gia ủng hộ Tham vọng chủ quyền của họ trong vấn đề tranh chấp trên Biển Đông

tháng 5 21, 2016