Đức mong muốn được mua loại trực thăng hạng nặng Sikorsky CH-53k lớn nhất của Quân đội Mỹ

Tuesday, May 31, 2016  
Xem thêm các chủ đề có liên quan: