Venezuela đang sụp đổ và quân đội nước này bắt đầu can thiệp

tháng 5 22, 2016