Venezuela đối mặt với Siêu lạm phát : Cướp có vũ trang từ chối không lấy tiền Bolivar

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: