Venezuela đối mặt với Siêu lạm phát : Cướp có vũ trang từ chối không lấy tiền Bolivar

tháng 5 22, 2016