Venezuela đối mặt với Siêu lạm phát : Cướp có vũ trang từ chối không lấy tiền Bolivar

Xuất bản ngày: Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: