40 tỷ USD dành cho Israel là Khoản viện trợ lớn chưa từng có của Hoa Kỳ dành cho một Quốc gia

tháng 6 16, 2016