40 tỷ USD dành cho Israel là Khoản viện trợ lớn chưa từng có của Hoa Kỳ dành cho một Quốc gia

Xuất bản ngày: Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016  
Chủ đề có liên quan:

0 nhận xét: