40 tỷ USD dành cho Israel là Khoản viện trợ lớn chưa từng có của Hoa Kỳ dành cho một Quốc gia

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: