9 Binh Sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn lật xe quân sự do nước lũ quét tại Fort Hood, Texas

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016
Xem thêm các chủ đề có liên quan: