9 Binh Sĩ Mỹ thiệt mạng trong vụ tai nạn lật xe quân sự do nước lũ quét tại Fort Hood, Texas

tháng 6 04, 2016